Kontakt

Kontaktné údaje

ÚNIA FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SR
Vidlicová 1849/9
831 01 Bratislava
IČO: 30844096
DIČ: 2020869213
IČ DPH: nie sme platiteľmi DPH

Kancelária ÚFD SR

ufd@ufd.sk

 

O nás

ÚNIA FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY je záujmovým združením právnických osôb, podnikajúcich v oblasti filmovej distribúcie v kinách, ktoré bolo založené v roku 1992.

Najvyšším orgánom ÚFD SR je Valné zhromaždenie a štatutárnym orgánom je Rada ÚFD SR.

Predmetom činnosti ÚFD SR je:

 • ochrana a výkon spoločných záujmov členov v oblasti distribúcie filmov
 • zastupovanie členov ÚFD SR pri rokovaniach so štátnymi orgánmi a inštitúciami a združeniami pôsobiacimi v oblasti audiovizuálnej kultúry
 • kontrolná činnosť v kinách
 • zber, spracovanie, evidencia a poskytovanie informácií o filmovej distribúcii
 • ďalšia činnosť v oblasti kultúry na zabezpečenie potrieb ÚFD SR /s výnimkou distribúcie filmov/

Členom ÚFD SR sa môže stať len slovenská právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je filmová distribúcia v kinách, v dobe podania žiadosti distribuuje aspoň jeden film v kinách alebo jeho uvedenie pripravuje a súhlasí so Stanovami ÚNIE FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SR.

ÚFD SR má v súčasnosti dvanásť členov:

 • CINEMART SK  s.r.o.
 • CONTINENTAL FILM, s.r.o.
 • BONTONFILM a.s.
 • FORUM FILM SLOVAKIA, s.r.o.
 • ITA AGENTÚRA, s.r.o.
 • SATURN ENTERTAINMENT, s.r.o.
 • MAGIC BOX SLOVAKIA, s.r.o.
 • FILM EUROPE,s.r.o.
 • ASOCIÁCIA SLOVENSKÝCH FILMOVÝCH KLUBOV
 • GARFIELD FILM s.r.o.
 • FILMTOPIA
 • VERTIGO DISTRIBUTION

ÚNIA FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY je zapísaná do registra záujmových združení právnických osôb Obvodným úradom Bratislava pod číslom rozhodnutia 131/92 OVVS

slot server jepang