Kontakt

Kontaktné údaje

ÚNIA FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SR
Vajnorská 89,
831 04 Bratislava
IČO: 30844096
DIČ: 2020869213
IČ DPH: nie sme platiteľmi DPH
ufd@ufd.sk

Korešpondenčná adresa:

Vidlicová 9

831 01 Bratislava

 

Rada ÚFD SR:

Ing. Peter Kot

kot@ufd.sk

Ing. Michal Drobný

drobny@ufd.sk

Ing. Tomáš Janísek

janisek@ufd.sk

Tajomníčka:

Ing. Danica Pfeiferová

pfeiferova@ufd.sk

0911 515 913

 

O nás

ÚNIA FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY je záujmovým združením právnických osôb, podnikajúcich v oblasti filmovej distribúcie v kinách, ktoré bolo založené v roku 1992.

Najvyšším orgánom ÚFD SR je Valné zhromaždenie a štatutárnym orgánom je Rada ÚFD SR.

Predmetom činnosti ÚFD SR je:

  • ochrana a výkon spoločných záujmov členov v oblasti distribúcie filmov
  • zastupovanie členov ÚFD SR pri rokovaniach so štátnymi orgánmi a inštitúciami a združeniami pôsobiacimi v oblasti audiovizuálnej kultúry
  • kontrolná činnosť v kinách
  • zber, spracovanie, evidencia a poskytovanie informácií o filmovej distribúcii
  • ďalšia činnosť v oblasti kultúry na zabezpečenie potrieb ÚFD SR /s výnimkou distribúcie filmov/

Členom ÚFD SR sa môže stať len slovenská právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je filmová distribúcia v kinách, v dobe podania žiadosti distribuuje aspoň jeden film v kinách alebo jeho uvedenie pripravuje a súhlasí so Stanovami ÚNIE FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SR.

ÚFD SR má v súčasnosti desať členov:

  • CINEMART SK  s.r.o.
  • CONTINENTAL FILM, s.r.o.
  • BONTONFILM a.s.
  • FORUM FILM SLOVAKIA, s.r.o.
  • ITA AGENTÚRA, s.r.o.
  • SATURN ENTERTAINMENT, s.r.o.
  • MAGIC BOX SLOVAKIA, s.r.o.
  • FILM EUROPE,s.r.o.
  • ASOCIÁCIA SLOVENSKÝCH FILMOVÝCH KLUBOV
  • GARFIELD FILM s.r.o.

ÚNIA FILMOVÝCH DISTRIBÚTOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY je zapísaná do registra záujmových združení právnických osôb Obvodným úradom Bratislava pod číslom rozhodnutia 131/92 OVVS

Audiovizuálny fond